9 Απρ 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου συνεδριάζει σε τακτική συνερδρίαση την Τετάρτη 13/4/11 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX.

Θέματα Συνεδρίασης :

1. Συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στα θέματα Υγείας
2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
3. Απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών στη επιχειρησιακή Βραχασίου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
4. Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία των υφισταμενων ΚΕΠ του Δήμου και την ίδρυση νέων ΚΕΠ
5. Έγκριση της αριθμ. 35/5-4-2011 απόφασης του ΔΣ της ΔΑΕΑΝ σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011
6. Έγκριση της αριθμ. 33/31-12-2010απόφασης ΔΣ ΠΟΔΑΝ σχετικά με την ψήφιση απολογισμού του ετών 2009 και 2010
7. Τροποποίηση της υπ'αριθμ 24/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του εργου.
8. Έγκριση της αριθμ. 9/2011 απόφασης ΔΣ Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου σχετικά με τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2010
9. Έγκριση της αριθμ. 24/2010 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΑΝ σχετικά με την έγκριση ισολογισμού της
10. Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου στην ΔΙΣΑ για την ανάθεση μελέτης και την εκτέλεση του έργου "Επέκταση ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου"
11. Έγκριση μελέτης του έργου: Οδική σύνδεση ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου με την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Λακωνίων
12. Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου στο ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Οδική σύνδεση ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου με την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Λακωνίων"
13. Έγκριση μελέτης "Αποκαταστήσεις φθορών χρήσης ΚΧ 2011"
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
15. Συζήτηση επί αιτήσεως Νιωτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη σχετικά με τη διαγραφή ποσού από τέλη άρδευσης
16. Συζήτηση επί αιτήσεως KAJO JONA σχετικά με την επιστροφή ποσού το οποίο πληρώθηκε εκ παραδρομής στο Δήμο μας
17. Έγκριση της αριθμ. 8/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς η οποία αφορά «πρόταση επί αιτήσεως κτηνοτρόφου για χορήγηση άδειας βοσκής»
18. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
19. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών με ΕΚΠΟΤΑ