2 Ιαν 2020

Στοιχεία για τη στελέχωση του ΓΝΑΝΣτον παρακάτω πίνακα περιέχονται στοιχεία σχετικά με τους υπηρετούντες μόνιμους υπάλληλους του ΓΝΑΝ το 2012, το 2015, τον Ιανουάριο του 2019 και τον Οκτώβριο του 2019, στοιχεία που έχουν αντληθεί από την επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας bi forms και το πρώην ESYNET.
Τα στοιχεία στον πίνακα αφορούν στους μόνιμους υπηρετούντες και δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι απουσιάζουν με μετακινήσεις, αποσπάσεις και μακροχρόνιες άδειες (αναρρωτικές, κύησης κλπ)Ιανουάριος 2012
Ιανουάριος 2015
Ιανουάριος 2019
Οκτώβριος 2019
Ιατροί (ειδικευμένοι)
57
44
53
64
Νοσηλευτικό Προσωπικό
177
138
126
113
Διοικητικό Προσωπικό
78
34
30
33
Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό
11
3
6
6
Τεχνικό Προσωπικό
24
13
9
9
Παραϊατρικό προσωπικό
28
24
26
25
Σύνολο υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού
375
256
250
250


Σχετικά με τους συμβασιούχους, στο ΓΝΑΝ υπηρετούν (τον Οκτώβριο του 2019) 4 επικουρικοί ιατροί και 31 επικουρικοί υπάλληλοι (νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό). Επίσης εργάζονται και 21 υπάλληλοι με  συμβάσεις του ΟΑΕΔ που οι συμβάσεις τους έχουν ανανεωθεί μέχρι το Φεβρουάριο και το Νοέμβριο του 2020. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στο ΓΝΑΝ εργάζονται και 26 εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα, στη σίτηση και στη φύλαξη, που πριν ήταν εργολαβικό προσωπικό και οι συμβάσεις τους λήγουν 31/12/2020. Τον Ιανουάριο του 2015 υπηρετούσαν 5 επικουρικοί ιατροί και 4 υπάλληλοι από το υπόλοιπο προσωπικό, ενώ υπήρχαν 25 εργαζόμενοι ως εργολαβικό προσωπικό σε φύλαξη και καθαριότητα.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ ο αριθμός των μόνιμων ιατρών που υπηρετούν στο ΓΝΑΝ έχει αυξηθεί, ακόμα και σε σχέση με το 2012, παρουσιάζονται μεγάλα κενά στα προγράμματα εφημεριών κρίσιμων ειδικοτήτων ( αναισθησιολογικό, ακτινολογικό, γεν. Χειρουργική), κάτι που προφανές οφείλεται στο λαμθασμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό για την επιλογή των ειδικοτήτων που προκηρύσσονταν.
Επίσης εντύπωση προκαλεί η μεγάλη μείωση του αριθμού του μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, ακόμα και μεσα στο 2019 (από 126 σε 113), ενώ σε σχέση με το 2012 η μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι της τάξης του 36%. Σε 243 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών (νοσηλευτές-τριες ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ, τραυματιοφορείς, μαίες, βοηθοί θαλάμου, επισκέπτριες υγείας), οι μόνιμοι υπηρετούντες είναι 113, δηλαδή υπάρχει κάλυψη της τάξης του 46.5%.
Μείωση σε σχέση με το 2012 υπάρχει και στις άλλες ειδικότητες και υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην διοικητική υπηρεσία, στο παραϊατρικό προσωπικό, στην τεχνική υπηρεσίας και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Συνολικά η μείωση του μόνιμου προσωπικού του ΓΝΑΝ σε σχέση με το 2012 είναι της τάξης του 33%, ενώ ακόμα και από το 2015 και μετά υπήρξε μικρή μείωση (250 από 256)

Γιώργος Εμμ. Μανουσάκης, νοσηλευτής
Μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων