26 Σεπ 2011

Aλλοι δημιούργησαν το πρόβλημα και άλλοι καλούνται να πληρώσουν!

Μέσα από τα συνεχή αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η οικονομία της χώρας μας, αναδεικνύεται το ερώτημα γιατί επιβαρύνθηκε τόσο η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας και πώς αυξήθηκε τόσο το δημόσιο χρέος. Για το θέμα αυτό ο καθένας έχει η δική του ερμηνεία, αναλόγως τι τον βολεύει. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και οι αριθμοί. Τα στοιχεία της eurostat είναι αδιαμφισβήτητα και μελετώντας τα μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα.
Τη δεκαετία που μεσολάβησε μετά από την είσοδο της Ελλάδας στη Ζώνη του Ευρώ(2001-2010) , η χώρα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη.
Το ΑΕΠ κάθε χρόνο αυξανόταν (από 171 δισ ευρώ το 2001 πήγε στα 235 δισ το 2008) δίνοντας τη δυνατότητα να αυξηθούν παράλληλα τα δημόσια έσοδα΄ώστε να αποπληρωθεί ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους.Αυτό δεν έγινε.
Όμως, ενώ το ΑΕΠ τη δεκαετία του 2000 στην Ελλάδα αυξανόταν , τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονταν, με αποτέλεσμα σε επίπεδο Ευρωζώνης η Ελλάδα να έχει από τα πιο χαμηλά ποσοστά δημόσιων εσόδων ως προς το ΑΕΠ, πολύ πιο κάτω από μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης . Στην Ελλάδα τα δημόσια έσοδα το 2010 ήταν 39.1% του ΑΕΠ, ενώ στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης ήταν 44.5% του ΑΕΠ (απόκλιση 7.2 μονάδες του ΑΕΠ).
Και βεβαίως τα δημόσια έσοδα στηρίχτηκαν και στηρίζονται κυρίως στους έμμεσους φόρους και όχι στην άμεση φορολογία εισοδήματος, η οποία προέρχεται σε κύρια βάση από τους μισθωτούς και όχι από τις επιχειρήσεις.
Όπως φαίνεται σε σχετικό πίνακα της eurostat, το ποσοστό δημόσιων εσόδων από άμεση φορολογία στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα τα δημόσια έσοδα από άμεση φορολογία το 2010 αντιστοιχούσαν στο 7.6% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωζώνης ήταν στο 11.3%του ΑΕΠ
Το πολυθενικό και ντόπιο κεφάλαιο με διάφορους τρόπους καταφέρνει να εξασφαλίζει φοροαπαλλαγές και να μην πληρώνει την φορολογία που θα έπρεπε σε σχέση μετα κέρδη του. Γιατί μπορεί μεν οι φορολογικοί συντελεστές των μεγάλων επιχειρήσεων να είναι σχετικά ψηλοί στην Ελλάδα, όμως μέσω της απουσίας ελέγχων, μέσω των εικονικών τιμολογίων και μέσω διάφοροων φοροαπαλλαγών επιτυγνάνεται η ελλιπης καταβολή φόρων από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γι΄ αυτό ακριβώς ενώ το ΑΕΠ τη δεκαετία του 2000 ανέβαινε αλματωδώς δεν ανέβαιναν παράλληλα τα δημόσια έσοδα.
Όμως, πέρα από το σκέλος των δημόσιων εσόδων, υπάρχει και αυτό των δημόσιων δαπανών. Σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της eurostat, η χώρα μας, τόσο το 2000, όσο και το 2010 είχε ποσοστό δημόσιων δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ αντίστοιχο με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης: Στην Ελλάδα το 2010 οι δημόσιες δαπάνες αντιστοιχούσαν σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat στο 49.5% του ΑΕΠ και στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης ήταν στο 50.4% του ΑΕΠ.
Αυτό το στοιχείο από μόνο του καταρρίπτει το μύθο περί σπάταλου ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος μπορεί να είναι αναποτελεσματικό και δυσκήνιτο, δεν είναι όμως σπάταλο, τουλάχιστον δεν είναι περισσότερο σπάταλο από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
Υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο από τις εκθέσεις της eurostat που καταρρίπτει το μύθο περί "ενός εκατομμύριου δημοσίων υπαλλήλων που φταίνε για το έλλειμμα και ταλαιπωρούν τα δέκα εκατομμύρια ελλήνων φορολογούμενων", όπως συκοφαντικά ισχυρίστηκε πρόσφατα ο νεοφιλελεύθερος υπουργός υγείας Ανδρ. Λοβέρδος.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της eurostat, το κόστος του ελληνικού δημοσίου για μισθούς αντιστοιχεί το 2010 στο 11.8% του ΑΕΠ, λίγο παραπάνω από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. (11.0%) και πολύ πιο κάτω από χώρες όπως η Γαλλία (13.3%), η Κύπρος (15.1%), η Σουηδία (14.8%), η Δανία(19.1%), η Φιλανδία (14.4%) και η Μεγάλη Βρετανία (11.7%).
Αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τους αριθμούς ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν προκλήθηκε από υπερβολικές δαπάνες για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων (όπως ισχυρίζονται αόριστα και χωρίς στοιχεία κάποιοι), αλλά προκλήθηκε από τα μειωμένα φορολογικά έσοδα κυρίως από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εταιρίες).
Όμως για ακόμη μια φορά, άλλοι δημιούργησαν το πρόβλημα και άλλοι καλούνται να πληρώσουν!

Γιώργος Μανουσάκης
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Στοιχεία από : Eurostat: Government finance statistics Summary tablesData 1996 - 2010 — 1/2011

21 Σεπ 2011

H σύνταξη του νέου(;) οργανισμού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Ανασυγκρότησης των μονάδων του ΕΣΥ, το Υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου να συντάξει νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, με προβλεπόμενο αριθμό κλινών στις 160.Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο ισχύον οργανισμός του Νοσοκομείου  είναι μόλις δύο ετών (από το  2009) και προέβλεπε 260 κλίνες. Πριν από  αυτόν ίσχυε ο οργανισμός του 1987 που προέβλεπε 165. Δηλαδή ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου θα έχει 100 κλίνες λιγότερες από αυτόν του 2009, και 5 κλίνες λιγότερες από αυτόν του 1987!
Ακόμη,  η σύνταξη του νέου οργανισμού πρέπει να γίνει στη βάση των όσων προβλέπονται για τις αναλογίες προσωπικού –κλινών στο προεδρικό διάταγμα 87/1986. Δηλαδή το 2011 συντάσσεται ένας νέος (;) οργανισμός με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από  25 χρόνια. Τότε όμως η νομοθεσία για τις εφημερίες των ιατρών και για τον  τρόπο πρόσληψης του προσωπικού ήταν εντελώς διαφορετική. Επίσης πριν από 25 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά και τα επιστημονικά δεδομένα για τη νοσηλεία, τα χειρουργεία και τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών. Δηλαδή η σύνταξη του νέου οργανισμού γίνεται με τρόπο αναχρονιστικό και δυσανάλογο με τα πραγματικά δεδομένα των Νοσοκομείων.
Το θέμα του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι πολύ σοβαρό, γιατί θα έχει άμεση επίπτωση στη στελέχωση και τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Καλό είναι όλοι οι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς της περιοχής να ζητήσουν αναλυτική ενημέρωση γι΄ αυτό το θέμα από τη διοίκηση του Νοσοκομείου και τη διοίκηση της ΥΠΕ Κρήτης και στη συνέχεια να πάρουν θέση.


Γιώργος Μανουσάκης
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

20 Σεπ 2011

Απεργία της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας στις 30/9/2011


Με αφορμή την απροκάλυπτη ληστρική επιδρομή της κυβέρνησης στα πενιχρά εισοδήματα των Νοσηλευτών και την βίαιη αποδόμηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προκηρύσσει24ωρη απεργία για την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίουμε συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο στις 10:00 πμκαι πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.
Από τη στιγμή που η δημόσια υγεία παύει να θεωρείται αυτονόητο κοινωνικό αγαθό και οι λειτουργοί της αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως μίασμα που χρήζει άμεσης εξόντωσης, οι Νοσηλευτές αποφάσισαν να παλέψουν για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.
Η μάχη που δίνουμε είναι στην κυριολεξία μάχη επιβίωσης, μιας και η πλειοψηφία των συναδέλφων με τα νέα μέτρα έχουν πλέον γονατίσει, αδυνατώντας να εκπληρώσουν ακόμα και τις στοιχειώδεις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τη στιγμή που η νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση από την αποτροπή της ρήξης του κοινωνικού ιστού και τον εξευτελισμό εκατομμυρίων συμπολιτών μας, θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να περιμένουμε πλέον.
 Ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε τις πρακτικές του ομίλου των εντολοδόχων, που τείνουν να μας μετατρέψουν σε άβουλα όντα χωρίς νεύρο, χωρίς συνείδηση και χωρίς φιλότιμο.
Με την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αγωνιζόμαστε για:
  • Κατάργηση του επαίσχυντου θεσμού της εφεδρείας
  • Δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ
  • Ειδικό νοσηλευτικό μισθολόγιο
  • Ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς καμία επιβάρυνση
  • Προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΡΑ
Γι’ αυτό, όλοι οι Νοσηλευτές πρέπει να κατεβούμε με κάθε τρόπο στο Πολυτεχνείο στις 30 του Σεπτέμβρη για να τους κόψουμε την όρεξη.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο

16 Σεπ 2011

Ραδιοφωνική συνέντευξη στον 104.4


Την Τετάρτη 14/9/2011 μίλησα στην πρωϊνή εκπομπή του Γ. Τουτουδάκη  στο Ρ/Σ 104.4 για τα πολιτιστικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, αλλά και για τα όσα γίνονται στην περιοχή μας στην στην Τοπική Κοινότητα Βραχασίου:


14 Σεπ 2011

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΗ έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει ολόκληρη την κοινωνία μπροστά στα καταστροφικά αποτελέσματα, που προκάλεσαν  στη Δημόσια Εκπαίδευση οι μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες  εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση και την Τρόικα εδώ και ενάμισι χρόνο.

Ειδικότερα, έχει προκληθεί τεράστια αναστάτωση στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω της ψήφισης του νέου νόμου για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, ενώαπαράδεκτη εμφανίζεται η κατάσταση και στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, τα οποία ξεκίνησαν χωρίς οι μαθητές τους να έχουν τα απαραίτητα σχολικά βιβλία! Παράλληλα, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μεγάλες, ιδιαίτερα στα Δημοτικά Σχολεία. 

Έτσι, οι εργαζόμενοι, σε μια περίοδο που η ανεργία καλπάζειη αφαίμαξη και η συρρίκνωση των εισοδημάτων τους συνεχίζεται, η φορολογική επίθεση σε βάρος τους εντείνεται, καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην  τσέπη για να πληρώσουν τα σχολικά βιβλία και να καλύψουν ακόμη και στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων των παιδιών τους, λόγω της  δραστικής περικοπής των δαπανών για την παιδεία και της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών κατά 50%!

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών τη φετινή χρονιά ήταν ελάχιστοι και πολύ λιγότεροι ακόμα και από τη δέσμευση, δέκα συνταξιοδοτούνται και ένας διορίζεται, που προβλέπει το μνημόνιο. Τα κενά θα επιχειρήσουν να τα καλύψουν με προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων, γεγονός που θα έχει αρνητικές συνέπειες στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, καθώς θα χαθούν, εν τω μεταξύ,  πολλές διδακτικές ώρες, μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις πολιτικές που υποβαθμίζουν και ακυρώνουν τα βασικά, δημόσια κοινωνικά, αγαθά, όπως η Παιδεία, η Υγεία κ.λπ.
 Διεκδικεί την άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών με διορισμούς μόνιμου προσωπικού, την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, την επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και την άμεση εξασφάλιση και παροχή στα σχολεία ολόκληρου του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να μην επιβαρύνεται, για άλλη μια φορά, το ήδη πενιχρό οικογενειακό εισόδημα.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλους τους πολίτες να παλέψουμε για την ανατροπή αυτών των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.
Να στηρίξουμε τις κινητοποιήσεις για την Παιδεία, συμμετέχοντας στην 3ωρη στάση εργασίας  που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την Πέμπτη 22 Σεπτέμβρη 2011 και στο συλλαλητήριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στα Προπύλαια.

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ευχαριστήριο για τα εγκαίνια του Βραχασιώτικου ΣπιτιούΘα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρέθηκαν στα εγκαίνια της Λαογραφικής Έκθεσης «Το Βραχασιώτικο Σπίτι» που έγιναν στις 21/8/2011 στο Βραχάσι Λασιθίου.
Οργανώσαμε αυτό το ξεχωριστό γεγονός με πολλή αγάπη.
Μέσα σ’ αυτό το χώρο τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τους προγόνους μας, αφού εκεί βρίσκονται πολύτιμα αντικείμενα που εκείνοι μας άφησαν κληρονομιά και μέσω αυτών θα ζουν για πάντα.
Ευελπιστούμε με αυτά τα εκθέματα και με τον τρόπο που τα έχουμε αναδείξει ο Ιστορικός και Λαογραφικός χώρος να κάνει το χωριό μας πόλο έλξης και για μια άλλη πολύ σημαντική μερίδα επισκεπτών.
Είναι εκείνοι οι επισκέπτες που εκτός από τον καθαρό αέρα, την υπέροχη φύση που μπορούν να απολαύσουν στην περιοχή, θα έρχονται για να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο μας, μέσα από την Ιστορική και Λαογραφική παράδοσή του.  
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κκ Νεκτάριο, τους Εφημέριους που τέλεσαν τον αγιασμό και την επιμνημόσυνη δέηση.
Τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη Βουλευτή.
Τον Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Κουνενάκη, τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους που βοήθησαν από το Δήμο.
Τον κύριο Πανίκο Καρατσή χειρούργο, Διοικητή ΥΠΕ Κρήτης.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κύριο Μιχάλη Πετσαλάκη για τα βιβλία και αντικείμενα που πρόσφερε στην έκθεση.
Τον Πρόεδρο της Επιχειρησιακής Εταιρίας κύριο Γιώργο Φθενάκη.
Τον κύριο Δημήτρη Κυριακάκη Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βραχασίου και τα μέλη του Συλλόγου. Τον κύριο Αντώνη Λεβέντη Σύμβουλο Μουσείων για την πολύτιμη βοήθειά του. Τον κύριο Δελλαμάνη για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώρησε δωρεάν. Επίσης, την κυρία Γεωργία Παγκάλου που τακτοποίησε τα αντικείμενα της εκθέσεώς μας.
Ευχαριστούμε όλες της κυρίες που βοήθησαν και έφτιαξαν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά για τον μπουφέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεωνίδα Κλώντζα τον κύριο Θάνο Κορομπύλια και την εφημερίδα Ανατολή, όλα τα ιστολόγια και τα ΜΜΕ που φιλοξένησαν φωτογραφικό υλικό και βίντεο.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
                                      Αικατερίνη Λεμπιδάκη και      
                           Μαρία Λασιθιωτάκη-Λεμπιδάκη