21 Σεπ 2011

H σύνταξη του νέου(;) οργανισμού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Ανασυγκρότησης των μονάδων του ΕΣΥ, το Υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου να συντάξει νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, με προβλεπόμενο αριθμό κλινών στις 160.Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο ισχύον οργανισμός του Νοσοκομείου  είναι μόλις δύο ετών (από το  2009) και προέβλεπε 260 κλίνες. Πριν από  αυτόν ίσχυε ο οργανισμός του 1987 που προέβλεπε 165. Δηλαδή ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου θα έχει 100 κλίνες λιγότερες από αυτόν του 2009, και 5 κλίνες λιγότερες από αυτόν του 1987!
Ακόμη,  η σύνταξη του νέου οργανισμού πρέπει να γίνει στη βάση των όσων προβλέπονται για τις αναλογίες προσωπικού –κλινών στο προεδρικό διάταγμα 87/1986. Δηλαδή το 2011 συντάσσεται ένας νέος (;) οργανισμός με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από  25 χρόνια. Τότε όμως η νομοθεσία για τις εφημερίες των ιατρών και για τον  τρόπο πρόσληψης του προσωπικού ήταν εντελώς διαφορετική. Επίσης πριν από 25 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά και τα επιστημονικά δεδομένα για τη νοσηλεία, τα χειρουργεία και τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών. Δηλαδή η σύνταξη του νέου οργανισμού γίνεται με τρόπο αναχρονιστικό και δυσανάλογο με τα πραγματικά δεδομένα των Νοσοκομείων.
Το θέμα του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι πολύ σοβαρό, γιατί θα έχει άμεση επίπτωση στη στελέχωση και τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Καλό είναι όλοι οι κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς της περιοχής να ζητήσουν αναλυτική ενημέρωση γι΄ αυτό το θέμα από τη διοίκηση του Νοσοκομείου και τη διοίκηση της ΥΠΕ Κρήτης και στη συνέχεια να πάρουν θέση.


Γιώργος Μανουσάκης
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου