14 Απρ 2011

4.684 E τα μηνιαία μεικτά έξοδα παράστασης (αντιμισθία) του δημάρχου του νέου Δήμου Αγίου Νικολάου