6 Απρ 2011

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου για το Νοσοκομείο


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στην τακτική συνεδρίασή του την 30 Μαρτίου 2011 συζήτησε σχετικά με την κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου σήμερα – πλαίσιο διεκδίκησης για την αποτροπή υποβάθμισης των παροχών υγείας στους κατοίκους της περιοχής

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

ΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

  • Ενίσχυση του Δημόσιου Δωρεάν συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, με ολοκληρωμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες σε όλο το λαό.
  • Κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης για την περαίωση της Β2 φάσης αλλά και τον πλήρη εξοπλισμό της με σύγχρονο ιατρικό-διαγνωστικό εξοπλισμό ώστε να στηρίξει με καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες Υγείας στο Νομό .
  • Άμεση μεταφορά του τεχνητού νεφρού εντός της εγκατάστασης του νοσοκομείου, στους κενούς χώρους των κλινικών που θα μεταφερθούν στη νέα πτέρυγα
  • Άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και εξαίρεση της Υγείας από το 5 προς 1 στις αποχωρήσεις-προσλήψεις, αφού ποτέ η υγεία δεν είχε υπεράριθμο προσωπικό.
  • Σταδιακή κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της υγειονομικής και ιατρικής περίθαλψης.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει 5 ευρώ στον κάθε ασθενή που επισκέπτεται τα εξωτερικά ιατρεία στα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να μετατρέπονται οι ασθενείς σε πελάτες και τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις.
  • Άμεση πρόσληψη οικογενειακών γιατρών στο ΙΚΑ και ΟΑΕΕ για να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου από την ιατρική φροντίδα που μπορεί να παρέχεται εκτός Νοσοκομείου.
  • Στόχευση για άμεση λειτουργία Αστικού τύπου Κέντρων Υγείας στο Νομό μας με παροχή δωρεάν και υψηλής ποιότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Ο εναγκαλισμός του Δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός συστήματος ΠΦΥ. Όμως ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί τον απαραίτητο ενδιάμεσο κρίκο για την ολοκληρωμένη Δημόσια και δωρεάν λαϊκή Υγεία.
  • Στήριξη της προσπάθειας του Νοσοκομείου Νεαπόλεως για τη δημιουργία του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης . Η ύπαρξη ενός ισχυρού κέντρου τριτοβάθμιας περίθαλψης στον Άγιο Νικόλαο θα βοηθήσει επί πλέον σε αυτό το στόχο.

Άγιος Νικόλαος 30/3/2011