1 Απρ 2011

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το βάρος μας σε αυτή τη τοποθέτηση, θα το δώσουμε στα έσοδα του προϋπολογισμού. Τα έσοδα μας δίνουν την πολιτική χροιά του κάθε προϋπολογισμού. Μας λένε δηλαδή, ποιος πληρώνει το βαρκάρη. Ανάλογα με το ύψος των εσόδων θα ξέρουμε κι αν ο βαρκάρης μπορεί να μεταφέρει τη βάρκα από τη μια χρονιά στην άλλη, χωρίς να χρειαστεί να πετάξει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια-μια τις προσδοκίες μας μέσα στο νερό.
Ο προϋπολογισμός των εξόδων αποτελεί απλά ένα ευχολόγιο, το οποίο θα εφαρμοστεί στο βαθμό που θα βρεθούν τα απαραίτητα έσοδα. Βέβαια κι από εκεί μπορούμε να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα στον Καποδιστριακό Δήμο Αγίου Νικολάου οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν μέσα σε μια χρονιά κατά 12% (από 5.6 εκ σε 4.9εκ). Ας βγάλουν κυρίως οι εργαζόμενοι τα δικά τους συμπεράσματα.
Να γυρίσουμε όμως στα έσοδα. Οι προηγούμενες Δημοτικές αρχές Αγίου Νικολάου, της Νεάπολης και του Βραχασίου είχαν συνολικά προϋπολογίσει έσοδα 37 εκ ευρώ. Εισέπραξαν μόλις 25 εκ. Ο αντιδήμαρχος επί των οικονομικών, μας φέρνει φέτος ένα προϋπολογισμό που δεν πατάει σε καμία πραγματικότητα. Και σίγουρα όχι στην πραγματικότητα της Ελλάδας του Μνημονίου. Το γιατί το κάνει, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ενώ λοιπόν πέρσι τα βεβαιωθέντα έσοδα ήταν 25 εκ ο κ Αικατερινάκης υπολογίζει τα φετινά μας έσοδα στα 42εκ. Αυξημένα δηλαδή κατά 70%.
Ας δεχτούμε ότι τα έκτακτα έσοδα μπορεί να αυξηθούν από λογαριασμούς που θα καλύψουν τις δαπάνες για υπηρεσίες που ως σήμερα δεν είχαμε υποχρέωση να καταβάλουμε εμείς πχ προνοιακά επιδόματα κλπ Το να προβλέπουμε όμως ότι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (αρ. λογ.06.00.13 στη σελ.4) θα αυξηθούν από τα 2 εκ στα 11 εκ., νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη υπερβολή. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μόνο τρία έργα του ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ πρόλαβαν να εγκριθούν, ότι ο Θησέας απεβίωσε από πέρσι τον Ιούνιο, κι ότι το Πρόγραμμα «Ελλάδα» που θα τον υποκαθιστούσε για να στηρίξει το θεσμό του Καλλικράτη, δεν γεννήθηκε ποτέ. Επίσης υπάρχει η ενημέρωση ότι και από τη ΣΑΤΑ θα δοθούν κάτι περσινά υπόλοιπα και πέραν τούτων… ουδέν.
Μα και στα τακτικά έσοδα φαίνεται ότι έχετε υπολογίσει να εισπράξετε όσα και πέρσι ,όταν κατ ομολογία ακόμα και της κυβέρνησης, οι ΚΑΠ(κεντρικοί αυτοτελείς πόροι) θα είναι μειωμένοι λόγω της κρίσης… κι ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο θα παρακρατηθούν από εκεί άλλα 500 εκ από την αυτοδιοίκηση, προς δόξαν των δανειστών μας. Κάναμε μια μικρή μελετητική εργασία στον προϋπολογισμό που κατατίθεται, για να βγάλουμε ένα ακόμα πολιτικό συμπέρασμα. Από τους λογαριασμούς των εσόδων εξαιρέσαμε τις εισπράξεις υπέρ τρίτων, που απλά εισπράττονται για να αποδοθούν σε ασφαλιστικά ταμεία . Αφαιρέσαμε και τα υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, για να βρούμε όσα καθαρά εισπράχτηκαν μέσα στο 2010. Έτσι από τα 25.7εκ βγάλαμε τα 7,7 και μας απέμειναν 18 εκ. εσόδων. Τα βεβαιωθέντα 18 εκ. που εισπράξαμε καθαρά μέσα στο 2010 τα χωρίσαμε σε λογαριασμούς που αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις (δηλ, τακτικά έσοδα από ΚΑΠ, κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και επενδύσεων). Το ποσό από της πρόσθεσης ανήλθε στα 10 εκ. Άρα τα υπόλοιπα 8 εκ. ευρώ προέρχονται από τις τσέπες των δημοτών. Η αναλογία λοιπόν είναι η εξής: 55% έρχονται από το κράτος και το 45% προέρχεται από τους Δημότες. Με μαθηματική ακρίβεια η σχέση αυτή θα ανατραπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου Αγίου Νικολάου με την αύξηση των τελών, την περικοπή επενδυτικών προγραμμάτων και των ΚΑΠ, για πρώτη φορά οι Αγιονικολιώτες θα συνεισφέρουν παραπάνω από αυτό που θα συνεισφέρουν τα κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία.
Μα αυτή ακριβώς ήταν κι η επιδίωξη του Καλλικράτη. Δήμος επιχείρηση, Δήμος οικονομικά αυτοτελής, Δήμος μακρύ χέρι της κυβέρνησης, Δήμος συνεταίρος με το ιδιωτικό κεφάλαιο για την υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ. Ο «Καλλικράτης» είναι εργαλείο για το πέρασμα της στρατηγικής του κεφαλαίου, γι’ αυτό έγινε η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους και Περιφέρειες σε πολλούς τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, αλιεία, η διαχείριση απορριμμάτων, τα αποχετευτικά δίκτυα, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον κλπ. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Έχουν συμφωνήσει και για την τοπική φορολογία. Πλην του Κομμουνιστικού κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την στρατηγική του κεφαλαίου απλά ζητά και κρατική χρηματοδότηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων.
Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων και Περιφερειών έχουν άμεση σχέση με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όχι μόνο ως προς τις πηγές χρηματοδότησης αλλά και των κατευθύνσεων που δίνει η κυβερνητική πολιτική για την επίτευξη των στόχων του μνημονίου. Χαρακτηριστικά, στην υπουργική απόφαση «Οδηγίες για την Κατάρτιση Προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2011» αναφέρεται ότι επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2011 δεν θα προβλεφθούν (Αρθρο 4 § 10) παρόλο που στον Κρατικό Προϋπολογισμό προϋπολογίζονται 710 εκατομμύρια, ποσό βέβαια τελείως ανεπαρκές όταν το 2009 διατέθηκαν για το ΥΠΕΣ 1.156 εκατ.
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει επιπλέον 500 εκατ. μείωση χρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης για κάθε ένα από τα έτη 2011 - 2013, όπως έχει δεσμευτεί στο επικαιροποιημένο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2010. Επίσης παρακρατεί το 10% της κρατικής χρηματοδότησης που η ίδια έχει ψηφίσει με τον προϋπολογισμό σε δήμους και περιφέρειες ως «μαξιλάρι» για την περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού με βάση το μνημόνιο. Αυτό μακροπρόθεσμα οδηγεί στην «αυτοτελή» λειτουργία της Τοπικής Διοίκησης και των υπηρεσιών της, δηλαδή η λειτουργία με ίδιους και όχι κρατικούς πόρους που θα προέρχονται από το χαράτσωμα των λαϊκών στρωμάτων - σε τομείς όπως η υγεία - πρόνοια, τα σχολεία και όποιες άλλες υπηρεσίες - τομείς έχει στην ευθύνη της η Τοπική Διοίκηση.
Η δική μας θέση δεν περιορίζεται στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των δήμων και περιφερειών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά συναρτάται από πού εισπράττονται τα ποσά αυτά. Έτσι υπενθυμίζουμε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για τους δήμους προέρχονται από το 20,5% του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ), το 12% του ΦΠΑ και το 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας. Για τις Περιφέρειες οι ΚΑΠ προέρχονται από το 2,4% του ΦΕΦΝΠ και το 4% του ΦΠΑ. Αυτά τα ποσά κυρίως προέρχονται από τη φορολογία των λαϊκών στρωμάτων. Καμιά από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις δε διεκδίκησε και δε διεκδικεί όλα τα έσοδα της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης να διασφαλίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με την αύξηση της φορολογίας των μονοπωλιακών ομίλων και των μεγάλων επιχειρήσεων στο 45%, αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας (σκάφη αναψυχής κλπ.) Δεν εναντιώθηκε με την αύξηση της γενικής άμεσης και έμμεσης φορολογίας από τα λαϊκά στρώματα.
Παράλληλα καταγγέλλουμε την επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τέλη, φόρους και τα διάφορα πρόστιμα για την ελεγχόμενη στάθμευση, το κάπνισμα, τα παράβολα μεταναστών, τέλεσης πολιτικών γάμων κλπ. που επιβάλλουν οι δήμοι και οι περιφέρειες. Οι χρηματοδοτήσεις που προωθούνται για διάφορα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση των «αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων» κάθε περιοχής με συμβάσεις παραχώρησης ακινήτων και οικοπέδων στους επιχειρηματίες, προώθηση των ΣΔΙΤ, την ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση υπηρεσιών (πχ. η παραχώρηση του δημόσιου δρόμου επί πληρωμή για την ελεγχόμενη στάθμευση, παραλιών σε επιχειρηματίες, χτίσιμο σχολείων με ΣΔΙΤ κ.ά.)
Μεγάλη ευθύνη για τον οικονομικό μαρασμό των Δήμων, φέρουν οι δυνάμεις που συνδιοικούν την ΚΕΔΚΕ και που συμφώνησαν στη διαγραφή 12 δις παρακρατημένων οφειλών, αποδεχόμενοι έναντι αυτού το ποσό του 1,7 δις σε οκτώ (8) ετήσιες δόσεις.
ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑΣ:

Οι άνθρωποι που εξελέγησαν τοπικά, δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα.
Τους τοποθέτησαν εκεί για να κρατήσουν τα πράγματα στη θέση τους.

Η βάση λοιπόν της συντήρησης είναι ενδογενής στο πολιτικό μας σύστημα.
Κάπως έτσι οι εκπρόσωποι του λαού μετατρέπονται σε υπαλλήλους.

Οι αιρετοί αναλαμβάνουν να συντηρήσουν τους υπάρχοντες θεσμούς.
Την ώρα που η ανατροπή των θεσμών αποτελεί κοινωνικό καθήκον.