28 Μαρ 2011

Φωτογραφίες από το μπάζωμα της παραλίας στην περιοχή "Βολάκοι" στη Μίλατο

Δεκάδες τόνοι από μπάζα έχουν ριφθεί στην παραλία, τα περισσότερα από τα οποία είναι πρόσφατα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία


Τα μπάζα ξεκινούν από ψηλά και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα

μπάζα στην παραλία

Οι εκσκαφές της επέκτασης, από τις οποίες προέρχονται τα μπάζα που έχουν ριφθεί στην παραλία

Εκσκαφέας λίγο μετά την εκτέλεση αυθαίρετων εργασιών  
ογκόλιθοι από τις εκσκαφές έχουν ριφθεί στη ζώνη παραλίας της περιοχής