5 Απρ 2011

Παράξενο δημοσίευμα - Θέλουν να κλείσουν το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και να "αξιοποιήσουν" το οικόπεδο;


Ένα παράξενο δημοσίευμα φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ,  την ύπαρξη του οποίο επισήμανε πρώτος σήμερα το πρωί ο Μιχάλης Βασιλάκης στο ιστολόγιο του. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου δεν φαίνεται να έχει την τύχη των Νοσοκομείων της Ιεράπετρας και της Σητείας τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν, µε τους ειδικούς να επισηµαίνουν πως βρίσκεται στο κέντρο µιας δηµοφιλούς τουριστικής περιοχής, µε αποτέλεσµα το οικόπεδο να αποτελεί «φιλέτο». Δηλαδή αυτό τι σημαίνει;
Ότι θέλουν να αξιοποιήσουν το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το Νοσοκομείο;
Ή μήπως ότι το Νοσοκομείο αποτελεί φιλέτο για τις ιδιωτικές εταιρίες;
Πάντως η έκφραση "φιλέτο" σίγουρα δεν είναι μια έκφραση που ταιριάζει σε νοσηλευτικό ίδρυμα...

«Καλλικράτης» στην υγεία
Σχέδιο για απόσυρση των παλαιών νοσοκοµείων
Θα ανεγερθούν νέα στις περιοχές όπου υπάρχουν πολλά και µεγάλης «ηλικίας»

Το «λίφτινγκ» στην υγεία δεν προβλέπει µόνο λουκέτα και συγχωνεύσεις, αλλά και δηµιουργία νέων πρότυπων νοσοκοµείων, ταοποία θααντικαταστήσουν το «σκουριασµένο» ΕΣΥ. Σύµφωνα µε την πρόταση που βρίσκεται ήδηστα χέρια του υπουργού Υγείας, υποστηρίζεται πως η «απόσυρση» τωνπαλιών νοσοκοµείων θα αναζωογονήσει τα οικονοµικά της υγείας, µε τιςνέες υποδοµές να τονώνουν τοδηµόσιοταµείο κατά τουλάχιστον 40 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό, στην οδό Αριστοτέλους έχουν ξεδιπλώσει τον χάρτη της Ελλάδας µαρκάροντας οχτώ περιοχές όπου και προτείνεταιη ανέγερση των νέων νοσοκοµείων: στην Τρίπολη, τη ∆υτική Μακεδονία (κοντά στην Κοζάνη), τηΘεσσαλονίκη (µε τηναπόσυρσητου «Ιπποκράτειου»), την Κρήτη (Νοµός Λασιθίου) και τη ∆υτική Ελλάδα (Πρέβεζα ή Ακτιο). Στον πυρήνα των σαρωτικών αλλαγών που δροµολογούνται βρίσκεται η Αττική, µε τους ειδικούς να κάνουν λόγο για τη δηµιουργία τριών νέων νοσηλευτικών ιδρυµάτων – στα Μελίσσια, τη Βούλα και την περιοχή της Βάρης. Τα σχέδια αυτά,ωστόσο, συνεπάγονται και την παύση λειτουργίας νοσοκοµείων όπως είναι για παράδειγµα το «Αµαλία Φλέµινγκ» και το 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ.

«Προτείνουµε ένα πρόγραµµα άµεσης εφαρµογής, µε βάση υφιστάµε να σχέδιανοσοκοµείωνπου ανήκουν στο ∆ηµόσιο, για την ανέγερση οχτώ νέων µονάδων300 - 350 κρεβατιών, σε διάφορα σηµεία της χώρας, συνολικού κόστους 480 εκατοµµυρίων ευρώ», υπογραµµίζει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή της Οµάδας Εργασίας για τις επικείµενες συγχωνεύσεις.

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ. Ο «αρχιτέκτονας» της αναδιάταξης των µονάδων υγείας υποστηρίζει πως η εξασφάλιση κεφαλαίων – παρά την κρίση – είναι εφικτή. «Η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει από τραπεζικό δανεισµό και από έκδοση οµολόγων έργου (project bonds) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων». Η µειωµένη δαπάνη θα εξασφαλιστεί καιαπό το γεγονός πωςδεν κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών µελετών, η οποία θα κόστιζε ακριβά. Η σκέψη των ειδικών στηρίζεται στην «κλωνοποίηση» πρότυπων νοσοκοµείων όπως είναι οι «Αγιοι Ανάργυροι» και το «Αττικόν».

Μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για µελλοντική συνεργασία (συµβάσεις) µε τα νέα δηµόσια νοσοκοµεία,αναφέρει ο κ. Λιαρόπουλος.

Ειδικότερακαι σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 20% των κλινών των νέων νοσοκοµείων µπορούν να «πουληθούν» στηνιδιωτική ασφάλιση, κερδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 14 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.

Συγχωνεύσεις, λουκέτα και µετακοµίσεις στην περιφέρεια

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των συγχωνεύσεων είναι ο Νοµός Λασιθίου στην Κρήτη, καθώς πρόκειται για µία από τις περιοχές της χώρας που κρίνεται «κορεσµένη» σε υποδοµές υγείας.

Ετσι, από τηµελέτη για τον ανασχεδιασµό της υγειονοµικήςυποδοµής του συγκεκριµένου νοµού προκύπτει η πρόταση για την ανέγερση ενός νοσοκοµείου300 κλινών σε κεντρική τοποθεσία που θα καλύπτει τις ευρύτερες ανάγκες του πληθυσµού. Τι θα γίνει όµως µε τα υπόλοιπα τέσσερα που λειτουργούν σήµερα; Το Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Νεάπολης προβλέπεται να µετατραπεί σε κέντρο αποκατάστασης ή κέντρο παροχής φροντίδας χρόνιων πασχόντων. Σχέδια ενίσχυσης υπάρχουν και για τα Νοσοκοµεία - Κέντρα Υγείας της Ιεράπετρας και της Σητείας, ταοποία πιθανόν να µετατραπούν σε διαγνωστικές µονάδες µε κοινή διοίκηση. ∆εν φαίνεται, ωστόσο, να έχει την ίδια τύχη το Νοσοκοµείο του Αγίου Νικολάου, µε τους ειδικούς να επισηµαίνουν πως βρίσκεται στο κέντρο µιας δηµοφιλούς τουριστικής περιοχής, µε αποτέλεσµα το οικόπεδο να αποτελεί «φιλέτο».