8 Ιουλ 2011

Κατόπιν ενεργειών του Καρχιμάκη ...διορίζεται ιατρός παθολόγος στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας