25 Νοε 2010

Το πλήρες κείμενο του νέου νόμου για το ασφαλιστικό σύστημα του δημοσίου όπως ακριβώς ψηφίστηκε στην Βουλή και τυπώθηκε στο ΦΕΚ

Στη χθεσινή συζήτηση - συνέλευση των  εργαζόμενων  του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου  συζητήσαμε μεταξύ άλλων και για την έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης των εργαζομένων για όσα συμβαίνουν στα ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα. Ανέφερα ότι ο Σύλλογος θα μπορούσε να είχε οργανώσει μια ενημερωτική συνέλευση για το συνταξιοδοτικό, ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν για το τί ακριβώς ψηφίστηκε και τί ακριβώς ισχύει γι΄ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση ότι τα μέλη του ΔΣ απάντησαν ότι στο  θέμα αυτό υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα αφού δεν έχουν ψηφιστεί οι τελικές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού των δημοσίων υπαλλήλων και δεν μπορεί ό σύλλογος να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Τους απάντησα ότι το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι, αλλά δεν επέμενα, για να συνεχιστεί η συζήτησα και στα άλλα θέματα, που ήταν πιο σοβαρά, όπως η κυβερνητική προσπάθεια για απαξίωση της Δημόσιας Υγείας. Γυρνώντας σπίτι βρήκα  το πλήρες κείμενο του νέου νόμου για το ασφαλιστικό σύστημα του δημοσίου όπως ακριβώς ψηφίστηκε στην Βουλή και τυπώθηκε στο ΦΕΚ. Το αναδημοσιεύω (από τη σελίδα της Ελευθεροτυπίας enet.gr)  πιο πολύ για να ενημερωθούμε όλοι κάπως καλύτερα.

Άρθρο 1: Εγγυήσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί  
Άρθρο 2: Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1-1-2011
 Άρθρο 3: Βασική σύνταξη
 Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης
 Άρθρο 5: Πιστοποίηση Αναπηρίας
 Άρθρο 6: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου
 Άρθρο 7: Αναπροσαρμογή συντάξεων και ανακαθορισμός ορίων ηλικίας
 Άρθρο 8: Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
 Άρθρο 9: Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας
 Άρθρο 10: Απασχόληση συνταξιούχων
 Άρθρο 11: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
 Άρθρο 12: Εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή
 Άρθρο 13: Συνταξιοδότικό καθεστώς του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής
 Άρθρο 14: Συνταξιοδότηση αιρετών οργάνων
 Άρθρο 15: Συνταξιοδότηση υπαλλήλων της Βουλής
 Άρθρο 16: Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
 Άρθρο 17: Αναγνωριζόμενες υπηρεσίες
 Άρθρο 18: Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και επικαιροποίηση ποσού αναλογιστικού ισοδυνάμου
 Άρθρο 19: Έκταση εφαρμογής
 Άρθρο 20
 Άρθρο 21
 Άρθρο 22
Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος