10 Νοε 2010

Καλλικράτης και Τοπική Δημοκρατία

Όταν πριν από 6 μήνες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Ραγκούση διαφήμιζαν τον Καλλικράτη ως ένα νόμο που μεταξύ άλλων ενισχύει την τοπική δημοκρατία, ανέφεραν: Διασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, μέσω της καθιέρωσης εκλογικών περιφερειών που αντιστοιχούν σε αυτούς ακριβώς τους δήμους/κοινότητες και την επιτόπια εκλογή των δημοτικών συμβούλων.

Τα εκλογικά αποτελέσματα και η εκλογή των δημοτικών συμβούλων στο νέο Δήμο Αγίου Νικολάου απέδειξαν πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι όσα υποσχόταν το ΠΑΣΟΚ και ο Γ. Ραγκούσης.

Η Κοινότητα Βραχασίου με τον Καλλικράτη συνενώθηκε με το Δήμο Αγίου Νικολάου και υποτίθεται ότι στο νέο 27μελες δημοτικό συμβούλιο θα εκπροσωπούνταν με δύο δημοτικούς συμβούλους. Όμως, σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα του Καλλικράτη, οι δύο αυτοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν εκλέχθηκαν από τους δημότες που εκπροσωπούν (δηλαδή από τους ψηφοφόρους της Κοινότητας Βραχασίου), αλλά από το σύνολο των ψηφοφόρων του δήμου. Αποτέλεσμα αυτής της πρόβλεψης ήταν άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι να πλειοψηφήσουν στην πρώην Κοινότητα Βραχασίου και άλλοι τελικά να εκλεγούν.

Οι πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι σύμβουλοι που πήραν τις περισσότερες ψήφους από το Βραχάσι και τη Μίλατο ΄(αυτοί που ψηφίστηκαν για να εκπροσωπήσουν την συνενούμενη πρώην κοινότητα) δεν πήραν πολλές ψήφους από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του νέου δήμου και τελικά δεν εκλέχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι.

Αντιθέτως οι μειοψηφίσαντες στο Βραχάσι και στη Μίλατο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (από η μία παράταξη αυτός που ήρθε δεύτερος στους τρεις και από την άλλη παράταξη αυτός που ήρθε τρίτος στους τρεις) πήραν πολλές ψήφους από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του Δήμου και έτσι ξεπέρασαν αυτούς που ψηφίστηκαν από τους Βραχασώτες και τους Μιλαθιώτες και τελικά εκλέχτηκαν στο δημοτικό συμβούλιο ως εκπρόσωποι της εκλογικής περιφέρειας Βραχασίου .

Έτσι η εκπροσώπηση των δημοτών της Κοινότητας Βραχασίου στο δημοτικό συμβούλιο γίνεται από τους υποψήφιους που μειοψήφισαν στην περιοχή.

Αυτό το γεγονός δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας.

Αντιθέτως πρόκειται για μια ακόμα υποτίμηση της νοημοσύνης και της αξιοπρέπειας των τοπικών κοινωνιών, αφού βαφτίζονται εκπρόσωποι τους άτομα που ψηφίζονται και εκλέγονται από άλλους ψηφοφόρους!

Γιώργος Μανουσάκης