9 Νοε 2010

Καλλικράτης= Κατάργηση τής Αυτοδιοίκησης για βελτίωση τής Διοίκησης …

Το Σύνταγμά μας αναγνωρίζει τη διοικητική αυτοτελεια τών Δήμων και τών Κοινοτήτων, με απλή εποπτεία τής λειτουργίας τους απο την Πολιτεία, η οποία δεν πρέπει να εμποδίζει τίς πρωτοβουλίες και την ελεύθερη δράση τους..
Καμαρώνει η Κυβέρνηση για το πρόγραμμα Καλλικράτης, και ισχυρίζεται οτι ξαναθεμελιώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν οχι μόνο εμποδίζει, αλλά έχει απαγορεύσει, στις 5.500 κοινότητες και τούς 300 Δήμους που είχαμε, να αποφασίζουν για τις υποθέσεις τους, αφού παλαιότερα τις συνένωσε αναγκαστικά σε 1034 και τώρα τις συγχώνευσε μόνο σε 325.
Το αστείο είναι οτι γι αυτήν την βαθειά περιφρόνηση στούς κατοίκους τών χωριών και τών κωμοπόλεων που διετήρησαν την εθνική συνοχή στη διάρκεια τών αιώνων τής δουλείας και στο θεσμό που διαφυλάττει την εθνική συνείδηση τής Ομογένειας, σε κάθε γωνιά τής Γής, επικαλείται οικονομικούς λόγους, αλλά ταυτοχρόνως αναγνωρίζει την σπουδαότητά τους ως «έκφραση τής Λαϊκής Κυριαρχίας και θεμελιώδη θεσμό τού δημόσιου βίου τών Ελλήνων.»
Καταργείται, δηλαδή, η πομπωδώς διαφημιζόμενη αυτοδιοικητική ανεξαρτησία, θεμέλιο τής Δημοκρατίας, για μια εντελώς αμφίβολη βελτίωση τής οικονομίας.
Είναι υπερήφανοι οι πολιτικοί μας επειδή καταγήθηκαν μερικές δεκάδες χιλιάδες άμισθων τοπικών αντιπροσώπων τού Λαού, που επέτρεπαν στις τοπικές κοινωνίες να λειτουργούν δημοκρατικά, και έδεσαν χειροπόδαρα τούς λίγους εναπομείναντες, για κάθε περίπτωση πιθανής πρωτοβουλίας ή ανεξαρτησίας.
Για να γίνει αντιληπτό πόσο βαθειά συγκεντρωτικό είναι αυτό το πρόγραμμα, πόσο υποτάσσεται κάθε ίχνος αυτοδιοικηστικής εξουσίας στην εκάστοτε Κυβέρνηση, και πόσο υποκριτικά είναι όλα αυτά τα περί «αυτοδιοικούμενων οργανισμών» επισημαίνονται τά εξής :
Αρθρο 214 Στούς Δήμους και στις Περιφέρειες ασκείται εποπτεία τού Κράτους,
(τής Κυβέρνησης εννοούν), η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας τών πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο τών αιρετών.
Και μόνο με το πειθαρχικό έλεγχο τών αιρετών, αποδεικνύεται οτι δεν ανγνωρίζουν καμμιά ανεξαρτησία στο θεσμό, αφού κάποιοι διορισμένοι «τιμωρούν» τούς τοπικούς αντιπροσώπους τού Λαού.
Με το αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας προσπαθούν να μειώσουν την υποταγή, που μετατρέπεται στην πράξη μέσω τού νομικού ελέγχου απο διορισμένους υπαλλήλους, αυτή η ονομαζόμενη «εποπτεία» και διαβάστε πως :
Αρθρο 215 1. Ιδρύεται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ( ξεχνούν προφανώς οτι υποτίθεται οτι είναι αυτοδιοικούμενα κοινωνικά σύνολα οι Δήμοι, και οχι διοικούμενα), Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας, που αποτελεί αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία τού υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενη απ ευθείας στον Υπουργό.
Στήνεται, δηλαδή, ένα πανελλήνιο δίκτυο ελέγχου τών εκλεγμένων, και «συμμόρφωσης πρός τας υποδείξεις» τού Υπουργού. Θα το επιβεβαιώσετε πανηγυρικά στη συνέχεια.
Αρθρο 216 1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας συνίσταται θέση Προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με πενταετή θητεία και λαμβάνει αποδοχές υπαλλήλου με βαθμό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Σε κάθε Δήμο, δηλαδή, ο ίδιος ο Υπουργός θα έχει τον καλοπληρωμένο «δραγάτη», ή γκαουλάϊντερ, ή όπως θέλετε αλλιώς ονομάστε τον, για να τηρούνται υποτίθεται οι Νόμοι, αλλά στην ουσία για να είναι το κανάλι που θα μεταφέρει, ένας διορισμένος, τις «επιθυμίες» του στούς εκλεγμένους.
Οι Νομικοί Σύμβουλοι τών Δήμων, δεν γνωρίζουν, κατά την άποψη τής Κυβέρνησης, τούς Νόμους, ή αδιαφορούν για την εφαρμογή τους, ενώ ένας διορισμένος απο τον Υπουργό θα φωτιστεί, με τον διορισμό του, και θα εξασφαλίζει την εφαρμογή τους.
Για να μην υπάρχει αμφιβολλία για τον πραγματικό ρόλο τού «κ. Προϊσταμένου», ως τοπικού «αντ Αυτού» τού Υπουργού και κομματικού γκαουλάϊντερ, διαβάστε πως διορίζεται :
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Η επιλογή τού Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται μετά απο προκήρυξη τού
Υπουργού Εσωτερικών, απο το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, (προφανώς διορισμένο απο τον Υπουργό), το οποίο επιλέγει τον καταλληλότερο μετά από συνέντευξη, …….. Ο επιλεγείς διορίζεται με απόφαση τού Υπουργού Εσωτερικών.
Είναι σαφές το ποιοί θα επιλέγονται με την συνέντευξη ……….
Για να μην απασχολείται συνεχώς ο Υπουργός, με την παρακολούθηση τών 325 Δήμων, εκτός απο την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.ορίζεται ως κεντρικό, προφανώς καθοδηγητικό, όργανο υπό τον άμεσο έλεγχό του, και το :
Αρθρο 223 Συμβούλιο Ελεγκτών νομιμότητας …… στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός και συμμετέχουν οι Ελεγκτές Νομιμότητας, ως μέλη….
Διαβάστε, τώρα τι σημαίνει έλεγχος νομιμότητας :
Αρθρο 225 Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας
1. Οι αποφάσεις τών Δήμων και τών Περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, εφ όσον αφορούν : α) ……….. θ) …….
όπου περιγράφονται σχεδόν όλες οι κατηγορίες αποφάσεων τών δραστηριοτήτων τών οργανισμών, που παραπλανητικά αποκαλούν, ακόμη, Τοπική Αυτοδιοίκηση.
3. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει την νομιμότητα τής απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 40 ημερών απο ην παραλαβή της και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.
Εστω και κάποιους σκουπδοντενεκέδες αν χρειαστεί να αγοραστούν, αλλά διαφωνεί ο Ελεγκτής, θα περιμένουν 40 μέρες.

Είναι φανερό πόση καθυστέρηση προκύπτει στην δραστηριότητα τών αιρετών, απο τον νομικό έλεγχο, τού οποίου η προθεσμία έκδοσης δεν είναι ανατρεπτική,αλλά «αποκλειστική» που σημαίνει οτι μπορεί να τραβήξει και παραπάνω, ενώ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ό έλεγχος ακόμη και πριν την απόφαση, απο την νομική υπηρεσία τού ίδιου τού Δήμου.
Για να μην θεωρηθεί οτι αυτά συμβαίνουν μόνο για σημανικές αποφάσεις υπάρχει συνέχεια στον νομικό (ή καθοδηγούμενο;) έλεγχο :
Αρθρο 226 Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση τών συλλογικών ή μονομελών οργάνων τών Δήμων και τών Περιφερειών, τών νομικών προσώπων, …………. , μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, αφ ότου η απόφαση έχει εκδοθεί ή δημοσιευθεί.
Είναι φανερό οτι κάθε Ελεγκτής, είτε καθοδηγούμενος άνωθεν, είτε φοβούμενος μήπως κατηγορηθεί για αμέλεια, θα κάνει χρήση όλων τών προθεσμιών για όλες τις αποφάσεις με αποτέλεσμα την τελμάτωση κάθε δραστηριότητας τών κατα τα άλλα αποκαλούμενων απο την Κυβέρνηση αυτοδιοικούμενων οργανισμών ….
Ακολουθούν άρθρα για περισσότερες δυνατότητες ανασταλτικής παρέμβασης :
228 Αναστολή εκτέλεσης απο τον Ελεγκτή Νομιμότητας, βέβαια ….
229 Επιτόπιοι έλεγχοι απο τον Ελεγκτή Νομιμότητας και πάλι …
231 Υποχρέωση συμμόρφωσης
1. Ολα τα όργανα τών δήμων και τών Περιφερειών, συλλογικά και μονομελή, …., έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις τού Ελεγκτή Νομιμότητας …….
………………………
3. Η μη τήρηση τών υποχρεώσεων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά …..
οποιος αποτολμήσει να παρακούσει τον γκαουλαϊντερ … «τσεκουρεύεται», διότι δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις, πώς ; Το ορίζουν τα παρακάτω άρθρα :
232 Αστική ευθύνη 1. Οι Περιφερειάρχες, …. οι Δήμαρχοι, …., μέλη διοικητικών Συμβουλίων, και όλοι τέλος πάντων, οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο, την Περιφέρεια κ.λ.π. για κάθε θετική ζημία που προξένησαν εις βάρος τής περιουσίας τους απο δόλο ή αμέλεια.
Είναι λογικό να απαιτείται απο τούς εκλεγμένους μια υπευθυνότητα στην προστασία τών συμφερόντων τής περιουσίας τών οργάνων που διοικούν. Ομως ποιός κρίνει αν προσεκλήθη ή όχι ζημιά. Η Δικαιοσύνη θα σκεφθείτε. Ε, όχι, δεν την εμπιστεύεται ο Υπουργός :
2. Η ζημιά καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση τού Γενικού Γραμματέα αυτής.
Προσοχή, όχι απο τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη, που μπορεί να ανήκει και σε άλλο κόμμα, αλλά απο τον διορισμένο Γενικό Γραμματέα τής Κυβέρνησης. Ποιά είναι τα μέλη ;
α. Ο Επίτροπος τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή ένας υπάλληλός του…
β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας , μαζί με τον Αναπληρωτή του , που τον
ορίζει ο ίδιος
γ. Εκπρόσωπος τού Δήμου ή τής Περιφέρειας, ανάλογα, που ορίζονται
απο τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια.
Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται απο τον Ελεγκτή
Νομιμότητας
Πράγματι τί χρειάζονται οι Λειτουργοί τής Δικαιοσύνης, όταν όλα σχεδόν τα μέλη οφείλουν, έμμεσα, την συμμετοχή τους στην Επιτροπή, στον διορισμό τους απο τον Υπουργό ; και βέβαια ο καταλογισμός, ή μη, θα είναι απόλυτα έλεγχόμενος ; …..
Ας δούμε τώρα πως εξευτελίζεται η Λαϊκή Κυριαρχία με την παύση τών εκλεκτών τού Λαού απο κάποιους διορισμένους υπαλλήλους τής Κυβέρνησης.
Αρθρο 233 Πειθαρχική ευθύνη
1. Στούς Περιφεριάρχες,…………. ,Δημάρχους, ……….. , Συμβούλους, ..επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές τής αργίας έως εξι μηνών, και τής έκπτωσης.
2 . Ο Ελεγκτής νομιμότητας μπορεί να επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές στους αιρετούς
α) Αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση τών καθηκόντων τους, ή υπέρβαση
τής αρμοδιότητάς τους, απο δόλοή βαριά αμέλεια.
β) Αν έχουν διαπράξει παρεμβάσεις τών καθηκόντων που τους έχουν
ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις
Είναι ξεκάθαρο οτι οι «τοπικοί άρχοντες» δεν κρίνονται απο τούς δημότες και την Δικαιοσύνη, όπως θα συνέβαινε σε ένα κράτος δικαίου και σε μια κοινωνία πολιτών, αλλά απο τούς εντεταλμένους τού Υπουργού, ο οποίος αντιμετωπίζει τούς εκλεγμένους απο τις τοπικές κοινωνίες, σε ρόλο φεουδάρχη, ως ανυπάκουους ή ατακτούντες υπηκόους.
Βέβαια η διαδικασία είναι αρκετά σύνθετη, ώστε να μην φτάνουμε εύκολα στο «έτσι γουστάρω έτσι κάνω».
Αρθρο 234 Πειθαρχική διαδικασία
1. Οι πειθαρχικές ποινές τής αργίας και τής έκπτωσης επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση τού Ελεγκτή Νομιμότητας, ……………
2. Για την επιβολή τών πειθαρχικών ποινών τής αργίας και τής διάρκειάς της, καθώς και τής έκπτωσης, απαιτείται σύμφωνη γνώμη Πειθαρχικού Συμβουλίου, …………
Στα μέλη τού Πειθαρχικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εκλεγμένοι και υπάλληλοι, αλλά και μόνο η ονομασία Πειθαρχικό Συμβούλιο προσβάλλει το κύρος τών τοπικών αρχόντων , και καταλύει κάθε έννοια Λαϊκής Κυριαρχίας. Η αναφορά σε διάρκεια αργίας θυμίζει άτακτα παιδιά που ανάλογα στην αταξία τους τιμωούνται πολύ ή λίγο, και οχι εκλεγμένους που ειναι ή οχι υπεύθυνοι. Θυμίζει το «ολίγον έγκυος.»
Είναι γνωστό, οτι στην Ελληνική Διοίκηση κάθε υπέρβαση εξουσίας, ή ύποπτη σκοπιμότητα, καλύπτεται με την συγκρότηση μιάς Επιτροπής ή ενός Συμβουλίου.
Σε ένα Κράτος Δικαίου, όμως, το νόμιμο, ή το παράνομο, κρίνεται αποκλειστικά απο τούς Λειτουργούς τής Δικαιοσύνης και όχι απο σύμμεικτες Επιτροπές, ύποπτων για κατευθυνόμενες αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν εγκαλούνται απο διορισμένους, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι τού Λαού. Τέτοιες διαδικασίες μόνο σε φεουδαρχίες και σε μοναρxίες ταιριάζουν …..
Αρθρο 237 Παύση
1. Περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτικών, εκπρόσωποι τοπκών κοινοτήτων επιτρέπεται να παυθούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος , με απόφαση τού Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα απο ειδικά αιτιολογημένη έκθεση τού οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη Πειθαρχικού Συμβουλίου…….
2 Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία μπορεί να διαλυθεί ένα δημοτικό ή περιφερειακό σύμβούλιο. ………………
Το που φτάνει η αυταρχικότητα τού πολιτικού μας συστήματος είναι ολοφάνερη και απο τον τίτλο και μόνο αυτού τού άρθρου.
Το προ τής τελευταίας Αναθεώρησης Σύνταγμα, όριζε οτι «Το κράτος ασκεί στούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία, που δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους
Τώρα, έχει υποβιβαστεί η αδέσμευτη και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τελευταία βαθμίδα τής Κεντρικής Διοίκησης, και είναι απορίας άξιο, γιατί δεν διορίζει η κάθε Κυβέρνηση όποιους θέλει, αλλά κάνουν εκλογές με τόση αναστάτωση και τόσα έξοδα.
Προφανώς, μόνο για τον τύπο, ή και για να υπενθυμίζουν, σε μάς τούς Ελληνες υπηκόους, οτι στην Ελλάδα υπάρχει μια πλειοψηφία στη μοναδική Βουλή, που καταλαμβάνει με αποκλειστκότητα την Εξουσία, περιφρονώντας κάθε έννοια Λαϊκής Κυριαρχίας και διάκρισης τών λειτουργιών τής Δημοκρατίας.
Ομως αυτή η αποκλειστικότητα οδήγησε στον εξευτελισμό τής Ελλάδας.
Παρ όλα αυτά εξακολουθούν να υπερηφανεύονται και να γίνονται τιμητές και καταλυτές τής λαίκής βούλησης.
Τα όποια ατοπήματα θα μπορούσαν να παραπέμπονται σε εξειδικευμένους δικαστές, που να αποφασίζουν με γρήγορες διαδικασίες. Καθ οτι είναι γνωστό οτι η διαφθορά για την οποία κατηγορείται ο χώρος τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σπάνια αντιστοιχεί σε παρανομες ιδιοτέλειες. Συνήθως είναι παρατυπίες σε μια προσπάθεια να υπερβούν το τεράστιο πλέγμα άχρηστων και χρονοβόρων διαδικασιών, προκειμένου να πrοσφέρουν κάποιο έργο στον τόπο τους.
Θα ήταν προτιμότερο να μην υπάρχουν όλα αυτά τα προσβλητικά άρθρα, τόσο για τον θεσμό τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έστω και τής ουσιαστικά καταλυμένης, όσο και για την έννοια τής Λαϊκής Κυριαρχίας.
Απορίας άξιον είναι το οτι ποτέ δεν αντέδρασαν επισήμως οι ίδιοι οι εκλεγμένοι.