4 Δεκ 2006

Δεν δίνει οικονομικά στοιχεία για το Βραχάσι και την Μίλατο ο Δήμαρχος Νεάπολης

Με αίτηση μου προς τον Δήμο Νεάπολης την 14η/11/06, ζήτησα ως πολίτης να ενημερωθώ ποια ήταν τα ετήσια έσοδα του Δήμου από την Μίλατο και το Βραχάσι. Ζήτησα για οποιοδήποτε οικονομικό έτος να ενημερωθώ για τα έσοδα από τέλη παρεπιδοιμούντων, δημοτικά τέλη, Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, ΣΑΤΑ κλπ. Με απαντητικό έγγραφο με ημερομηνία 24/11/06 ο δήμαρχος Νεάπολης Ν. Καστρινάκης μου έδωσε στοιχεία μόνο για την κατά κεφαλή χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ και μου απάντησε ότι «τα έσοδα από δημοτικά τέλη – Τ.Α.Π.- παρεπιδημούντων εμφανίζονται συγκεντρωτικά για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα στους κωδικούς αριθμούς του απολογισμού και λόγω του φόρτου εργασίας του προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2007 του Δήμου Νεάπολης δεν είναι δυνατή η ανάλυση τους». Η δικαιολογία του Δήμαρχου Νεάπολης είναι καταφανέστατα ψευδής. Για να καταρτίσει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Νεάπολης τον προϋπολογισμό του 2007 με βάσει τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία, πρέπει να υπολογίσει τα έσοδα που θα χαθούν από την αυτονόμηση των δημοτικών διαμερισμάτων Μιλάτου και Βραχασίου. Διαφορετικά, ο προϋπολογισμός του Δήμου Νεάπολης δεν θα είναι αξιόπιστος. Συνεπώς πρέπει υποχρεωτικά να μετρήσουν τα έσοδα από τα δύο αυτά διαμερίσματα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί.

Είναι εμφανές κατά την γνώμη μου ότι ο Δήμαρχος Νεάπολης προσπαθεί να κρύψει από τους πολίτες της περιοχής μας την αλήθεια για το πόσα λεφτά έχει εισπράξει από την περιοχή μας αυτά τα οκτώ χρόνια, έχοντας αποδώσει στην περιοχή από ελάχιστα έως τίποτα, κάτι που ισοδυναμεί με οικονομική λεηλασία. Είναι επίσης εμφανές ότι προσπαθεί να αποφύγει τυχόν δικαστικές ενέργειες διεκδίκησης των εσόδων αυτών, τα οποία βάσει των σχετικών νόμων είναι ανταποδοτικά (τέλη παρεπιδημούντων, τέλη καθαριότητας). Η στάση αυτή του Δημάρχου Νεάπολης είναι αντιδεοντολογική και παράνομη, αφού αρνείται να δώσει οικονομικά στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή του, επικαλούμενος φόρτο εργασίας της Ο.Υ. Ο φόρτος εργασίας όμως δεν μπορεί να ισχύει επ΄ άπειρον και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί απόλυτη άρνηση απόδοσης των αιτούμενων στοιχείων.

Γιώργος Μανουσάκης
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου
Μέλος της επιτροπής αγώνα Δήμου Βραχασίου