4 Μαρ 2007

ζωή χωρίς τηλεόραση;


Η τηλεόραση λειτουργεί ως μέσο επιβολής;


Η τηλεόραση βλάπτει σοβαρά την πνευματική και ψυχική υγεία;Η τηλεόραση επιρρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις;


Τα βιβλία μπορούν να αντικαταστήσουν την τηλεόραση;


Αλήθεια, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τηλεόραση;


Τελικά, τί πρέπει να κάνουμε με την τηλεόραση;