6 Φεβ 2012

Drench yourself in words unspoken Live your life with arms wide open Today is where your book begins The rest is still unwritten!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου