3 Φεβ 2011

Η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού για τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου


Στο φύλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ της Πέμπτης 3/2/11 δημοσιεύεται ρεπορτάζ για την υπό κατασκευή νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Στο δημοσίευμα για το θέμα της επάρκειας του προσωπικού αναφέρονται τα παρακάτω:
Μιλώντας για το ιατρικό ναι νοσηλευτικό προσωπικό ο διοικητής επεσήμανε την επάρκειά του και ότι «το υπάρχον προσωπικό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της νέας πτέρυγας, χωρίς κανένας να μη λέει ότι, αν αυτό αυξηθεί, τότε σαφώς θα λειτουργήσει καλύτερα».”

Ως εργαζόμενος σε ένα από τα τμήματα του Νοσοκομείου που πρόκειται να μεταφερθούν στη νέα πτέρυγα, στο χειρουργείο, αισθάνθηκα έκπληξη και απογοήτευση διαβάζοντας τη δήλωση του κ. Διοικητή. Κι΄ αυτό γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των δύο χειρουργικών αιθουσών που λειτουργούν στο υπάρχον κτήριο, με αποτέλεσμα να μην δίδονται κανονικά οι άδειες και οι ημέρες αναπαυσης (ρεπό) του προσωπικού. Στη νέα πτέρυγα οι δύο χειρουργικές αίθουσες θα γίνουν έξι και δύο αίθουσες ενδοσκοπήσεων.
Από τη στιγμή που το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει σωστά τις δύο αίθουσες, πως είναι δυνατόν να επαρκεί για να καλύψει τις έξι;

Οι νοσηλευτές – νοσηλεύτριες ΤΕ και ΔΕ, ως εργαζόμενοι στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, δεχόμαστε να δουλεύουμε με προγράμματα και ωράρια δύσκολα και επιβαρυντικά (πρωί - νύχτα, απόγευμα -πρωί κλπ), που είναι εκτός των ορίων που επιτρέπει η ελληνική εργασιακή νοσμοθεσία. Δεν παίρνουμε τις άδειες και τα ρεπό στο χρόνο που προβλέπεται (οι περίσσότεροι ξεκινάμε να παίρνουμε τώρα την άδεια του 2010). Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που μειώνονται οι νοσηλευτές βάρδιας γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και επισφαλής.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες ο ισχυρισμός του κ. Διοικητή ότι υπάρχει επάρκεια προσωπικού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στο χώρο εργασίας μας και δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο για περεταίρω επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Γιώργος Μανουσάκης, νοσηλευτής