6 Φεβ 2011

Τα φορολογητέα εισοδήματα που δηλώνουν οι μισθωτοί - συνταξιούχοι είναι το 68% του συνόλου των εισοδημάτων που δηλώνονται


H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων  του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει κάθε χρόνο το ετήσιο Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων.
Στο Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2009 βρήκα δύο εξόχως εντυπωσιακούς πίνακες:

Ο πρώτος δείχνει την κατανομή των αναλογούντων άμεσων φόρων ανά κατηγορία (μισωτοί-συνταξιούχοι,νομικά πρόσωπα-εταιρίες, υπόλοιποι φορολογούμενοι).
Ο δεύτερος δείχνει την κατανομή των φορογητέων εισοδημάτων ανα κατηγορία, δηλαδή των εισοδημάτων που δηλώθηκαν και για τα οποία αντιστοιχεί φόρος.Εκ πρώτης ματιάς, είναι λίγο πολύ σε όλους μας γνωστό ότι τα φορολογικά βάρη τα επωμιζόμαστε οι μισθωτοί-συνταξιούχοι. 
Το πιο εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που εμφανίζεται στο δεύτερο πίνακα: Το ότι τα φορολογητέα εισοδήματα που δηλώνουν οι μισθωτοί-συνταξιούχοι είναι το 68.3% του συνόλου των εισοδημάτων που δηλώνονται. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν αντιστοιχεί με την πραγματική οικονομία, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat το ποσοστό συνεισφοράς τής μισθωτής εργασίας (του δημόσιου και τού ιδιωτικού τομέα), στο συνολικό ΑΕΠ της Ελλάδας είναι μόλις 31,1%!

Αυτό η μεγάλη διαφοροποίηση προφανώς διαμορφώνεται  γιατί οι  μισθωτοί δεν είναι εύκολο   να αποκρύψουν το πραγματικό τους εισόδημα. ενώ οι εταιρίες, οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες έχουν βρει τρόπους είτε να μη δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματα, είτε να εξασφαλίζουν φοροαπαλλαγές, ώστε να μην είναι φορολογητέα.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας κάθε φορά που ακούμε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και των εργοδοτών να διαμαρτύρονται για δήθεν ληστρική φορολόγηση τους από το κράτος. 
Δίδουν επίσης και μια πολύ λογική απάντηση σε ένα  από τα αίτια της δημιουργίας του υπέρογκου δημόσιου χρέους, αφού τα έσοδα του Ελληνικού Κράτους  σε ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τα μικρότερα  στις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ελληνικό Κράτος είχε  το 2009 έσοδα που αντιστοιχούσαν στο 37.8% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωζώνης ήταν κρατικά έσοδα στο 44.5% του ΑΕΠ και ο μέσος όρος των χωρών όλης της Ε.Ε ήταν 44%. (eurostat goverment  finance  statistics 2/2010)

Γιώργος Μανουσάκης