27 Μαΐ 2019

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 19/4/2019 και 20/5/2019

Στη συνεδρίαση στις 19/4/2019, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου που αφορούσε σε πειθαρχικό ζήτημα συμφώνησα με την εισήγηση.

Στο θέμα του Νοσοκομείο  Aγ. Νικολάου για αίτημα  μετάταξης υπαλλήλου του ΓΝΑΝ- ΚΨΥ ανέφερα τα παρακάτω:
Αντί η σημερινή κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κινητικότητας στα Νοσοκομεία (με συγκεκριμένη μοριοδότηση και με αυτόματη αναπλήρωση των κενών που θα προκύπτουν με νεες προσλήψεις), συνεχίζει να εφαρμόζει ό,τι ίσχυε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με μια κατάσταση που εγκλωβίζει τους εργαζόμενους, που  συρρικνώνει το προσωπικό των περιφερειακών Νοσοκομείων όπως αυτά του νομού μας και που ευνοεί τις προσωπικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτια). Άλλωστε είναι πολλές οι περιπτώσεις που με αρνητική απόφαση του υπηρεσιακού Συμβουλίου και του ΔΣ, οι σημερινοί υπουργοί ή διοικητές ΥΠΕ έχουν υπογράψει μετατάξεις εργαζομένων. Γι΄αυτούς τους λόγους απέχω από τις ψηφοφορίες στο ΔΣ για θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων και θα συνεχίσω να το κάνω κατά τη διάρκεια της θητείας μου, μέχρι να καθιερωθεί ένα αξιοκρατικό και διαφανές σύστημα κινητικότητας για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία με αυτόματη αναπλήρωση των κενών που θα προκύπτουν με νεες προσλήψεις.

Στη συνεδρίαση στις 20/5/2019, στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα με τίτλο "απασχόληση λοιπού επικουρικού προσωπικού" διαφώνησα με την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση και πρότεινα (από κοινού με τον εκπρόσωπο των ιατρών) να λάβει το ΔΣ απόφαση για την παράταση της θητείας του λοιπού επικουρικού προσωπικού σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει παράταση της θητείας μέχρι να γίνουν οι διορισμοί των μόνιμων υπαλλήλων της σχετικής προκήρυξης.

Επίσης ζήτησα γραπτώς  στα θέματα της συνεδρίασης  να συμπεριληφθεί και η πρόταση για λήψη απόφασης για προκήρυξη ΣΟΧ στην τραπεζοκομία του ΓΝΑΝ. και να γίνει ενημέρωση για τα θέματα πυρασφάλειας των νοσοκομείων του νομού (που εκκρεμεί).

Γιώργος Μανουσάκης
Αιρετό μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου ως εκπρόσωπος εργαζομένων πλην ιατρών